مبلمان مریکس در سال 1371 از کارگاهی در منطقه صنعتی دلاوران با نام مبلمان میرزایی شروع به کار کرد.با همت افراد متخصص و سرلوحه قرار دادن شعار کیفیت برتر رو به پیشرفت گذاشت و با ارائه محصولات متنوع مطابق با سلیقه بازار توانست ظرف مدت کوتاهی گوی سبقت را از رقیبان برباید و در سرتاسر شهر های ایران در جذب مـشتری موفق باشد . در جهت رضایت مشتریان بیش از پیش همت گمارد و هم اکنون پس از گذشت 18 سال این مجموعه تحت عنوان مبلمان مریکس ادامه فعالیت می دهد و با شعار کیفیت ،رقابتی بی انتها چشم به آینده ای درخشان گشوده است .
ادامه مطلب